Zelfhulpgroepen

Een zelfhulpgroep bestaat uit lotgenoten en/of betrokkenen met een gedeelde problematiek.
Ze wisselen ervaringen uit en ondersteunen elkaar.
De zelfhulpgroep wordt ondersteund door mede-ervaringskundigen; er is dus geen
professionele begeleiding. Deelname is anoniem en kosteloos.

Wat kun je verwachten van een zelfhulpgroep?

In zelfhulpgroepen wordt heel wat afgepraat, gelachen en gehuild. Lotgenoten of
betrokkenen vinden erkenning en herkenning in elkaars verhalen. Je leert van anderen
hoe zij omgaan met situaties, mensen en/of problemen en je kunt je verhaal kwijt.

Het kan moeilijk zijn om aan een zelfhulpgroep mee te gaan doen. Het is niet zo dat je je
hele leven op tafel moet leggen, dat je in het diepe wordt gegooid. Integendeel, de andere
deelnemers zullen je op je gemak stellen en stap voor stap kun je mee gaan doen. Ieder
bepaalt zelf wat ze wel en niet met anderen willen delen.

Overzicht zelfhulpgroepen

Je doet het zelf maar je hoeft het niet alleen te doen!