Feniks - Omgaan met ouderverstoting

Feniks is een supportgroep voor ouders die te maken hebben met ouderverstoting en het contact met hun kind(eren) zijn verloren of dreigen te verliezen. Als kinderen, vaak na het beëindigen van de relatie tussen de ouders, plotseling geen contact meer willen met een ouder, waar zij eerder een goede relatie mee hadden, kan er sprake zijn van ouderverstoting. Soms manifesteert de ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding tussen de ouders.
Het komt met regelmaat voor dat kinderen bij ouderverstoting “uit zichzelf” zeggen, dat zij geen contact meer willen met een van hun ouders. Helaas blijkt maar al te vaak dat één van de ouders het kind bewust of onbewust beïnvloedt over de andere ouder en zo het contact tussen het kind en de andere ouder ernstig bemoeilijkt of onmogelijk maakt.
Als verstoten ouder voel je je vaak machteloos. Je vecht als een leeuw maar de afstand tussen jou en je kind(eren) lijkt alleen maar groter te worden. Vertwijfeld vraag je je af wat je als ouder fout hebt gedaan. Gevoelens van wanhoop, boosheid, gemis en verdriet wisselen elkaar af. Hoe ga je om met de machteloosheid? Hoe kun jij jezelf en je kind helpen als je te maken hebt met ouderverstoting? Tijdens de bijeenkomsten van Feniks helpen verstoten ouders elkaar door hun ervaringen te delen en zo herkenning en steun te vinden. Als je meer inzicht krijgt over hoe het proces van ouderverstoting werkt en wat je kunt doen om de schade voor jezelf en je kind te beperken, kun je als ouder beter omgaan met je gevoelens, zoals je machteloosheid. Je zult je weer sterker gaan voelen.

Sommige wonden zijn onzichtbaar

Voor meer informatie over
deze zelfhulpgroep kun je
contact opnemen met het
Steunpunt Zelfhulp
's-Hertogenbosch & Regio.
Tel. 073- 623 72 63
info@zelfhulpdenbosch.nl