Studiecontactdag

                             17 mei 2019

Tijdens de studiecontactdag wordt teruggekeken op de ontwikkelingen van de afgelopen
jaren binnen het sociale domein. De focus ligt daarbij op de transities waarbij
verantwoordelijkheden van landelijke naar lokale overheden werden gedelegeerd met
daaruit volgend begrippen als ‘de kanteling’, zelfredzaamheid’, ‘eigen kracht’, enzovoorts.

Hebben deze denkbeelden ons gebracht wat ze beloofden of wat we ervan verwachtte?
Hoe is dat nu voor deelnemers aan zelfhulpgroepen, cliënten van professionals en
de ondersteuners zelf.

              Zelfhulp & Zelfredzaamheid

Hier hoef je niet te zeggen dat het goed met je gaat!

Voor meer informatie over
deze zelfhulpgroep kun je
contact opnemen met het
Steunpunt Zelfhulp
's-Hertogenbosch & Regio.
Tel. 073- 623 72 63
info@zelfhulpdenbosch.nl