Stichting Ouders en Jeugdzorg

Soms zit alles tegen en kun je het even niet alleen. Jeugdhulpverlening is voor veel
jeugdigen en hun ouders ingewikkeld en onoverzichtelijk. Misschien ben je het niet
eens met de visie van je hulpverlener of de aanpak van je hulpvraag! Hoe houd je
zeggenschap en regie over je eigen leven en dat van je kinderen?

Stichting Ouders en Jeugdzorg adviseert, bemiddelt en ondersteunt. Wij helpen ouders en kinderen,
die vragen hebben of die zijn vastgelopen binnen de jeugdhulpverlening. Als mensen
een beroep op Stichting Ouders en Jeugdzorg doen, dan bieden we altijd eerst een luisterend oor,
vervolgens onderzoeken we het dossier op waarheid en op de gevolgde procedures.
Daarna stellen we samen met de cliënt de hulpvraag vast en maken samen een plan
van aanpak. Uitgangspunt is dat de cliënt vanuit eigen kracht de draad weer op kan pakken.

Stichting Ouders en Jeugdzorg handelt altijd oplossingsgericht en in het belang van het kind.

Stichting Ouders en Jeugdzorg werkt met ervaringsdeskundige vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden
door professionals begeleid.

Alle kinderen hebben gelijke rechten

Voor meer informatie over
deze zelfhulpgroep kun je
contact opnemen met het
Steunpunt Zelfhulp
's-Hertogenbosch & Regio.
Tel. 073- 623 72 63
info@zelfhulpdenbosch.nl