Schildklier

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland hebben een schildklieraandoening.
Een chronische ziekte kan veel impact hebben op het (werkende) leven.
Vaak hebben mensen dan behoefte aan een fijn gesprek, een luisterend oor.

Door de Schildklier Organisatie Nederland (SON) worden bijeenkomsten
georganiseerd voor mensen met een schildklier aandoening.

Door het uitwisselen van ervaringen in groepsverband kunnen klachten makkelijker
herkend en geaccepteerd worden. Ook partners, familieleden en vrienden zijn welkom.

Tijdens de groepsbijeenkomsten is er altijd iemand van de Schildklier
Organisatie Nederland aanwezig.

Hier hoef je niet te zeggen dat het goed met je gaat!

Voor meer informatie over
deze zelfhulpgroep kun je
contact opnemen met het
Steunpunt Zelfhulp
's-Hertogenbosch & Regio.
Tel. 073- 623 72 63
info@zelfhulpdenbosch.nl

Graag aanmelden via de website van SON,
www.schildklier.nl/agenda.