Rouwverwerking

Achter een berg van moeilijkheden,
ligt een weg van mogelijkheden
Al ziet u die nog niet, door een berg van verdriet

Ieder mens maakt in zijn leven het verlies van een dierbare mee: een partner, een ouder,
een broer, een zus of een kind. Je wordt geconfronteerd met het feit dat iemand er niet
meer is en tegelijkertijd gaat het leven zonder de ander verder. Hoe ga je daarmee om?

Veel gevoelens en gedachten die je ervaart na het overlijden van die belangrijke persoon
horen bij de gezonde reactie hierop die rouw wordt genoemd. Rouwen is intensief.

Iedereen heeft een andere manier van rouwverwerking en iedereen neemt daar zijn
eigen tijd voor. Praten met familie, vrienden of kennissen helpt vaak, maar soms is
het ook prettig om met iemand te praten die wat verder van jouw situatie af staat.
Het ontmoeten of spreken met lotgenoten blijkt voor veel mensen het verdriet te
verlichten. De zelfhulpgroep Rouwverwerking biedt hier ruimte voor.”

Hier hoef je niet te zeggen dat het goed met je gaat!

Voor meer informatie over
deze zelfhulpgroep kun je
contact opnemen met het
Steunpunt Zelfhulp
's-Hertogenbosch & Regio.
Tel. 073- 623 72 63
info@zelfhulpdenbosch.nl