Rechtswinkel

Bij een Rechtswinkel verlenen (bijna) afgestudeerde rechtenstudenten
kosteloos juridisch advies tijdens de inloopspreekuren.

Wanneer u een juridische vraag heeft dan zullen de medewerkers hun
uiterste best doen bij het vinden van een oplossing. De medewerkers
zijn allen rechtenstudenten van met name de Radboud Universiteit
Nijmegen en zijn minimaal in het bezit van hun Propedeuse.
Zij zetten zich allemaal als vrijwilliger in voor de Rechtswinkel.
Dit wil zeggen dat zij geen geld vragen voor het geven van een
juridisch advies.

www.rechtswinkeldenbosch.nl

Hier hoef je niet te zeggen dat het goed met je gaat!

Voor meer informatie over
deze zelfhulpgroep kun je
contact opnemen met het
Steunpunt Zelfhulp
's-Hertogenbosch & Regio.
Tel. 073- 623 72 63
info@zelfhulpdenbosch.nl

Spreekuren

iedere woensdagavond

van 19.00 tot 20.30 uur.