Naasten van verslaafden

Jouw naaste heeft een (alcohol, drugs en/of andere) verslaving. Je wilt hem of haar
helpen, maar het is ongelooflijk zwaar. Je wilt of durft er niet over te praten met jouw
familie, vrienden of buren. Of misschien zoek je juist een nieuwe mensen om jouw
verhaal kwijt te kunnen. Je bent welkom bij onze zelfhulpgroep.

Hier kun je (anoniem en vertrouwelijk) praten over het probleem van jouw naaste,
de impact die het heeft op jouw leven en hoe je hiermee omgaat. Je vindt steun in
de verhalen van anderen en het feit dat je niet alleen bent. Je kunt tips uitwisselen hoe
je jouw leven op de baan kan houden en hoe je er voor jouw naaste kan zijn.

Het Steunpunt Zelfhulp is een fijne, veilige plek waar er aandacht is voor iedereen.

De kracht om staande te blijven

Voor meer informatie over
deze zelfhulpgroep kun je
contact opnemen met het
Steunpunt Zelfhulp
's-Hertogenbosch & Regio.
Tel. 073- 623 72 63
info@zelfhulpdenbosch.nl

Om de week op woensdagavond.