Het Opstapje

Het Opstapje is een zelfhulpgroep voor mensen met psychische problemen. Bij de
bijeenkomsten van deze groep is geen professionele hulpverlener aanwezig.  Het gaat
er om op zoek te gaan naar eigen kwaliteiten en talenten binnen een groep van
lotgenoten. Wat binnen de groep gezegd wordt, blijft binnen de groep.

Binnen Het Opstapje gaan we uit van de eigen kracht van de deelnemers. Iedere
deelnemer zit in een fase van herstel. Herstel betekent dat je je eigen beperkingen
en obstakels leert accepteren. Daarna kan er ruimte ontstaan voor je kwaliteiten en
talenten. Het gaat niet allemaal vanzelf, maar met vallen en opstaan komt de weg
naar herstel in zicht.”

Binnen Het Opstapje vertel je jouw eigen verhaal. Je vertelt hoe de veertien dagen
sinds de vorige bijeenkomst zijn verlopen. Je kunt vertellen hoe je je echt voelt.
Er is niemand die oordeelt. Praten vanuit je eigen ervaringen opent de weg naar herstel.
Dat is de visie van Het Opstapje.”

Deel je ervaring en word samen sterker!

Voor meer informatie over
deze zelfhulpgroep kun je
contact opnemen met het
Steunpunt Zelfhulp
's-Hertogenbosch & Regio.
Tel. 073- 623 72 63
info@zelfhulpdenbosch.nl