EVA

Armoede treft vooral vrouwen en hun kinderen die moeten leven op of onder het
sociale minimum.

EVA stelt zich als doel vrouwen en kinderen die in armoede leven ondersteuning en
een luisterend oor te bieden.

Als regionaal platform in ’s-Hertogenbosch kunnen wij via ons netwerk hulp bieden
bij doorverwijzingen naar diverse instanties.

Wij zijn een aanspreekpunt, geven advies en bieden actuele informatie. Verder volgen wij de
ontwikkelingen rondom armoede en wonen bijeenkomsten en studiedagen hierover bij.

Economie, Vrouwen en Armoede

Voor meer informatie over
deze zelfhulpgroep kun je
contact opnemen met het
Steunpunt Zelfhulp
's-Hertogenbosch & Regio.
Tel. 073- 623 72 63
info@zelfhulpdenbosch.nl