(V)echtscheiding

Als er een eind komt aan een huwelijk of relatie, is dat een pijnlijke gebeurtenis.
Het kan je leven ingrijpend veranderen. Naast alle emoties is er veel te regelen en
te verwerken. Misschien houd je je groot voor de kinderen of de buitenwereld.
Dan kan het gebeuren dat er geen ruimte is voor jouw gevoelens. In deze
zelfhulpgroep is wél ruimte voor jou en jouw verhaal.

Het helpt om jouw ervaringen te delen in een groep met anderen die in dezelfde
situatie zitten, of hebben gezeten. Herkenning en begrip geven steun en helpen
bij de verwerking. Luisteren naar elkaar geeft zelfvertrouwen en kracht. Je krijgt
steun en je geeft steun. Dat geeft een goed gevoel. Samen met je groepsgenoten
besteed je ook veel aandacht aan je nieuwe situatie, het opvoeden van je kinderen,
de omgang met je ex en ook hoe je verder je leven weer vorm kunt geven.

.

Wat een einde lijkt is meestal een nieuw begin

Voor meer informatie over
deze zelfhulpgroep kun je
contact opnemen met het
Steunpunt Zelfhulp
's-Hertogenbosch & Regio.
Tel. 073- 623 72 63
info@zelfhulpdenbosch.nl

Deze zelfhulpgroep zal in 2020 van start gaan!