Donateur worden

Het Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch & Regio ondersteunt het vergroten van de
zelfredzaamheid vanĀ  kwetsbare mensen met gezondheidsproblemen. Dit doen we
door het ter beschikking stellen van groepsruimtes, het geven van voorlichting, hulp
en ondersteuning, het uitvoeren van projecten, belangenbehartiging en andere
programma's en activiteiten. Vrijwel al het werk wordt gedaan door vrijwilligers.

Als stichting heeft het Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch & Regio geen
winstdoelstelling. De stichting is afhankelijk van donaties, giften en subsidie.

Om ons werk te blijven doen hebben we jouw hulp nodig.
Het ingezamelde geld komt geheel ten goede aan de ondersteuning van
de zelfhulpgroepen.

 

Hier hoef je niet te zeggen dat het goed met je gaat!

Voor een eenmalige donatie:

Ons bankrekeningnummer
NL77INGB0005162138
t.n.v. Steunpunt Zelfhulp
's-Hertogenbosch & Regio

Per 1 januari 2020
is de ANBI status verleend.

Raadpleeg onze
ANBI-gegevens.