Codependents Anonymous

Codependentie is aangeleerd gedrag om op een ongezonde manier voor andere
mensen te zorgen ten koste van goede en noodzakelijke zorg voor zichzelf.

Mensen met codependentie-gedrag hebben moeite met het stellen van
gezonde grenzen en blijven vaak te lang in schadelijke situaties. Zij hebben
moeite hun gevoelens te herkennen en nemen zichzelf waar als volstrekt
onzelfzuchtig en toegewijd aan het welzijn van anderen. Zij zijn verlegen bij
het krijgen van erkenning, complimenten of cadeaus. Zijn bang voor afwijzing
en boosheid van een ander. Geven een hogere waarde aan de meningen en
gevoelens van anderen en zijn te bang om afwijkende standpunten en gevoelens
uit te drukken. Zij moeten “nodig” zijn om daarmee hun bestaansrecht te ervaren.

Tijdens de bijeenkomsten vertellen de deelnemers over hun ervaringen. Door het
toepassen van het CoDA stappenprogramma leert men het verleden en het
codependent gedrag bewust te worden en beter voor zichzelf te zorgen en op te
komen. Iedereen die zich in de codependentie-patronen herkent en die het verlangen
heeft de relatie met zichzelf en de ander te verbeteren is welkom. 

Gezonde relaties ontwikkelen

Voor meer informatie over
deze zelfhulpgroep kun je
contact opnemen met het
Steunpunt Zelfhulp
's-Hertogenbosch & Regio.
Tel. 073- 623 72 63
info@zelfhulpdenbosch.nl

Open meeting
iedere donderdag
van 19:30  tot 21:00 uur