Autisme Onderling

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere
manier. Met autisme word je geboren en het blijft gedurende je hele leven een rol spelen.

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar heeft een grote invloed op iemands leven.
Hoe groot en op welke manier verschilt per persoon en ook per levensfase.

Iemand met autisme heeft moeite om zijn gedrag aan te passen, omdat hij vaak een
andere beleving van de situatie heeft. De meeste mensen zien de wereld in samenhang,
zoals een film een samenhangend geheel is van beelden. Mensen met autisme zien
de wereld eerder als losse foto's, zij zien minder samenhang. Hierdoor kost het hen veel
moeite om te begrijpen wat er gebeurt, al naar gelang de ernst van het autisme.

Als lotgenoot ervaringen uitwisselen met mensen die weten waar je het over hebt?
Tussen mensen zijn waar autisme niet de uitzondering is, maar de norm?

Als je hersens anders werken

Voor meer informatie over
deze zelfhulpgroep kun je
contact opnemen met het
Steunpunt Zelfhulp
's-Hertogenbosch & Regio.
Tel. 073- 623 72 63
info@zelfhulpdenbosch.nl