Angst, Dwang en Fobie

De zelfhulpgroep angst, dwang en fobie is er voor mensen die door welke vorm van angst
dan ook belemmerd worden in hun dagelijks leven. Daarbij kan het gaan om verschillende
vormen van angst zoals bijvoorbeeld: straatvrees, sociale angststoornis, paniekstoornis,
hypochondrie of faalangst.

De groep wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen en komt eenmaal per maand
(op een dinsdagavond) bij elkaar. De series van vijf bijeenkomsten beginnen in september
en in februari.

Praten met lotgenoten in een veilige omgeving kan veel erkenning en herkenning opleveren.
Je kunt je verhaal kwijt en tips uitwisselen hoe om te gaan met je angst. Tijdens de
bijeenkomsten komen diverse thema’s aan de orde zoals: zelfvertrouwen, behandel-
methoden, al of niet bespreken van je angst met familie, vrienden of collega's, reacties
van anderen en nog veel meer. Soms wordt er gehuild maar er wordt ook vaak gelachen.

Het merendeel van de deelnemers ervaart het lotgenotencontact als heel waardevol.
Deelname kan een prima aanvulling of vervolg op behandeling zijn.

Gedeelde angst is halve angst!

Voor meer informatie over
deze zelfhulpgroep kun je
contact opnemen met het
Steunpunt Zelfhulp
's-Hertogenbosch & Regio.
Tel. 073- 623 72 63
info@zelfhulpdenbosch.nl