ANBI

STICHTING GEGEVENS
Naam
Adres
Postcode Plaats
Telefoonnummer
E-mail
KvK nummer
RSIN/fiscaal nummer
Bankrekening
Website


Stichting Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch & Regio
Sonniusstraat 3
5212 AJ 's-Hertogenbosch
073-6237263
info@zelfhulpdenbosch.nl
17177384
814579048
NL77INGB0005162138
www.zelfhulpdenbosch.nl

BESTUUR
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Hans van Grieken
Willeke Hoek
Willem Slijkhuis
Elly Pennings
Henriëtte Doensen

BELONINGSBELEID
De bestuursleden worden niet betaald. Zij krijgen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Medewerkers: salariëring volgens cao-welzijn.

BELEIDSPLAN 
Beleidsplan 2020/2021

JAARVERSLAG
Secretarieel jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2020
Secretarieel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2019
Financiëel jaarverslag 2018


Voor meer informatie, bel Steunpunt Zelfhulp (073 6237263) of de Belastingtelefoon (0800 0543) of kijk op www.belastingdienst.nl/anbi.