Verstoten ouders

Na een scheiding gaan ouders beiden hun eigen weg, helaas is er voor de kinderen
maar één weg. Twee ouders, twee huizen, tweemaal huisregels. Dat is al een hele opgave
voor een opgroeiend kind. Wanneer bij de ouders het verdriet, de boosheid en frustratie gaan overheersen en er (on)bewust uitspraken over de andere ouder, in het bijzijn van het kind, worden gedaan, kan het kind voelen dat het niet meer vrij kan praten over het weekendje bij pappa of het etentje met mamma.

Het kind wil geen mopperende mamma of boze papa en slaat een weekend over. Uiteindelijk kan het
gevolg zijn, dat het kind je telefoontje niet meer opneemt, niet meer appt en steeds vaker wegblijft.

Als je kind uiteindelijk zelf belt en langskomt, kunnen je gevoelens over het gemis en verlies van de
band met je kind, een ontspannen contact in de weg zitten. Hoe je ook je best doet, er is een
gespannen sfeer en uit onmacht komen er woorden. Je kind vertrekt en slaat de deur dicht met de
woorden: “Je bekijkt het maar, ik ga naar huis”. En dan….

Wat doe je als ouder of kun je doen om je kind niet verder te verliezen en de verbanning afneemt?
Hoe ga je om met jouw gevoelens van verdriet, het gemis, de onmacht en de boosheid?

Andere ouders herkennen je verdriet en delen je pijn.

Sommige wonden zijn onzichtbaar

Voor meer informatie over
deze zelfhulpgroep kun je
contact opnemen met het
Steunpunt Zelfhulp
's-Hertogenbosch & Regio.
Tel. 073- 623 72 63
info@zelfhulpdenbosch.nl